پروژه ها

img

سایت رودبار

این سایت در ارتفاعات شرقی شهرستان رودبار معروف به گلدیان و در ارتفاع متوسط 800 متر از سطح دریا قرار گرفته است. مختصات این سایت (latitude =36.809699°, Longitude= 49.444164°) می باشد و ظرفیت نامی نیروگاه 2.15 مگاوات می باشد.
مشخصات توربین های بادی نصب شده در این سایت عبارتند از:
  • توربین 500 کیلوواتی به ارتفاع هاب 37 متر ساخت شرکت نورد تانک دانمارک (NTK 500- 37)
  • توربین 550 کیلوواتی به ارتفاع هاب 41 متر ساخت شرکت نورد تانک دانمارک (NTK 550-41)
این سایت از نظر سرعت متوسط وزش باد جزء 10 سایت برتر دنیا می باشد ولی به علت مشکل در تملک زمین و نبود جاده دسترسی مناسب ادامه توسعه این سایت میسر نبوده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل میباشد.
Copyright © 2019 | Manjil Green Power Generation Co. | Manjil Green Power Generation Co. All rights reserved Design by : sabzniroo.ir