اعضای شرکت

اعضاء هیئت مدیره

مدیران ارشد شرکت

منابع انسانی

پرسنل شرکت از دو بخش نیروهای قراردادی 62 نفر و نیروهای پیمانکاری 27 نفر تشیکل شده اند. نیروهای قراردادی کادر فنی بهره برداری نیروگاه پرسنل مالی، اداری، خدماتی و نیروهای نگهبانی و حراست را تشکیل می دهند و نیروهای پیمانکاری بیشتر خدمات سرویس و نگهداری توربین ها را ارائه می دهند.

طبقه بندی منابع انسانی نیروگاه از نظر میزان تحصیلات عبارت است از:

Salary
تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل میباشد.
Copyright © 2019 | Manjil Green Power Generation Co. | Manjil Green Power Generation Co. All rights reserved Design by : sabzniroo.ir