درباره ما

اولین نیروگاه بادی ایران و خاورمیانه در سال 1373 با نصب اولین توربین های 300 کیلوواتی ساخت Nord -Tank دانمارک در سایت منجیل و بر فراز بلندیهای مشرف بر شهر افتتاح و به تدریج با نصب توربین های بیشتر در همان سایت و سایتهای هرزویل و رودبار و سرانجام سیاهپوش توسعه یافته و به بهره برداری رسید.
این نیروگاه در سال 1394 با نصب توربین های 660 کیلوواتی V47-45 و رسیدن به ظرفیت نهایی 92.2 مگاوات به بهره برداری کامل رسیده و تحویل بهره بردار گردید.
در سال 1387 شرکت تولید نیروی سبز منجیل به عنوان یک شرکت دولتی تحت مالکیت توانیر – وزارت نیرو تاسیس شده و بهره برداری از کلیه توربین های بادی نیروگاه بادی منجیل را به آن شرکت واگذار گردید.
در راستای اصل 44 قانون اساسی، کل سهام شرکت تولید نیروی سبزمنجیل از طریق سازمان خصوصی سازی در دی ماه سال 1396 شمسی برای فروش به مزایده گذاشته شد که شرکت امید تابان هور به عنوان برنده مزایده و مالک جدید نیروگاه معرفی گردید.
تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل میباشد.
Copyright © 2019 | Manjil Green Power Generation Co. | Manjil Green Power Generation Co. All rights reserved Design by : sabzniroo.ir