پروژه ها

img

سایت منجیل

این سایت، سایت اصلی نیروگاه بادی منجیل می باشد که در مجاورت شهر منجیل و ضلع شرقی دریاچه سد سپید رود قرار دارد و از دو قسمت سایت پسکولان و سایت منجیل تشکیل شده است. این سایت در مختصات جغرافیایی (Latitude= 36.737022°, Longitude= 49.394413°) قرارگرفته و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 310 متر است.
ظرفیت این سایت 28/37 مگاوات می باشد.
مشخصات توربین های بادی نصب شده در این سایت عبارتند از:
 • توربین 300 کیلوواتی به ارتفاع هاب 31 متر ساخت شرکت نورد تانک دانمارک (NTK 300- 31)
 • توربین 500 کیلوواتی به ارتفاع هاب 37 متر ساخت شرکت نورد تانک دانمارک (NTK 500- 37)
 • توربین 550 کیلوواتی به ارتفاع هاب 41 متر ساخت شرکت نورد تانک دانمارک (NTK 550-41)
 • توربین 660 کیلوواتی به ارتفاع هاب 45 متر ساخت شرکت وستاس دانمارک و صبا نیرو ایران (V47 660-45)

 • لازم به ذکر است توربین های V47 با هماهنگی شرکت وستاس در ایران و توسط شرکت صبا نیرو مونتاژ و نصب گردیدند.
  در سال 1373 دو دستگاه توربین بادی 500 کیلوواتی نورد تانک به عنوان اولین توربین های بادی مولد جریان الکتریسیته در ایران نصب گردیدند که یکی از آنها در سایت رودبار و دیگری درسایت منجیل نصب شدند.

  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل میباشد.
  Copyright © 2019 | Manjil Green Power Generation Co. | Manjil Green Power Generation Co. All rights reserved Design by : sabzniroo.ir