تماس با ما

شرکت : تولید نیروی برق سبز منجیل
دفتر مركزی : ایران | تهران | خیابان نلسون ماندلا - خیابان طاهری - نبش ایثار ۳ - پلاک ۲ - طبقه ۱ - واحد ۱۳ و ۱۴
آدرس پستی : ۱۹۶۶۸۱۴۱۵۸
تلفن : ۲۲۰۳۸۰۲۲ - ۰۲۱
نمابر : ۲۶۲۰۰۱۸۰ - ۰۲۱
ایمیل : info@sabzniroo.ir

تمامی حقوق متعلق به این سایت محفوظ می باشد. شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل.
Copyright © 2019 | Manjil Green Power Generation Co. | Manjil Green Power Generation Co. All rights reserved Design by : sabzniroo.ir