تماس با ما

شرکت : تولید نیروی برق سبز منجیل
دفتر مركزی : ایران | تهران | چهار راه پارک وی – الهیه - انتهای بلوار نلسون ماندلا – خیابان بیدار پلاک 17
آدرس پستی : 1964914411
تلفن : 26211388 – 021
نمابر : 26292053 - 021
ایمیل : info@sabzniroo.ir

تمامی حقوق متعلق به این سایت محفوظ می باشد. شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل.
Copyright © 2019 | Manjil Green Power Generation Co. | Manjil Green Power Generation Co. All rights reserved Design by : sabzniroo.ir